flpz.net
当前位置:首页>>关于12月简称的资料>>

12月简称

1月 January Jan 2月 February Feb 3月 March Mar. 4月 April Apr. 5月 May May 6月 June Jun. 7月 July Jul. 8月 August Aug. 9月 September Sept. 10月 October Oct. 11月 November Nov. 12月 December Dec. May 是没有缩写的.其他的如上.缩写...

一月:January ;Jan. 二月:February;Feb. 三月:March; Mar. 四月:April; Apr. 五月:May ; 六月:June ;Jun. 七月:July;Jul. 八月:August; Aug. 九月:September; Sep. 十月:October ; Oct. 十一月:November; Nov. 十二月:December;Dec...

一月:January 缩写:Jan 二月:February 缩写:Feb 三月:March 缩写:Mar 四月:April 缩写:Apr 五月:May 缩写:May 六月:June 缩写:Jun 七月:July 缩写:Jul 八月:August 缩写:Aug 九月:September 缩写:Sept 十月:October 缩写:Oct 十一月:...

一月份=JAN. Jan.=January 二月份=FEB. Feb.=February 三月份=MAR. Mar.=March 四月份=APR. Apr.=April 五月份=MAY May=May 六月份=JUN. Jun.=June 七月份=JUL. Jul.=July 八月份=AUG. Aug.=August 九月份=SEP. Sept.=September 十月份...

腊月啊,简称腊

你好! 12月 December 英[dɪˈsembə(r)] 美[dɪˈsɛmbɚ] n. 12月; [例句]Her baby was born on 4th December 她的孩子是12月4号出生的。

Jan. 一月份 Feb.二月份 Mar. 三月份 Apr.四月份 May 五月份 (没有缩写) June 六月份 (没有缩写) July 七月份 (没有缩写) Aug. 八月份 Sept. 九月份(注意!是前四个字母) Oct. 十月份 November 十一月 December 十二月

古人也有古人的含意,冬月是冬天到来了,腊月是腊梅开花季,应该从此说起的

腊、冰、严

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.flpz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com