flpz.net
当前位置:首页>>关于7月英文缩写的资料>>

7月英文缩写

十二个月的英文缩写如下:一月简写是Jan.,January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 二月简写是Feb.,February英 [ˈfebrʊərɪ] 三月简写是Mar.,March英 [mɑːtʃ] 四月简写是Apr.,April英 ['eɪpr...

Jan. 一月 July 七月 Feb. 二月 Aug. 八月 March 三月 Sep. 九月 April 四月 Oct. 十月 May 五月 Nov. 十一月 June 六月 Dec. 十二月

十二个月的英文缩写如下:一月简写是Jan.,January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月简写是Feb.,February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbr&...

Jul 才是缩写

一月份=JAN. Jan.=January 二月份=FEB. Feb.=February 三月份=MAR. Mar.=March 四月份=APR. Apr.=April 五月份=MAY May=May 六月份=JUN. Jun.=June 七月份=JUL. Jul.=July 八月份=AUG. Aug.=August 九月份=SEP. Sept.=September 十月份...

7月2日 July 2nd 7月2日 July 2nd

月份 英文缩写以及读法 一月 Jan. January[ˈdʒænjuəri] 二月 Feb. February[ˈfebruəri] 三月 Mar. March[mɑ:tʃ] 四月 Apr. April[ˈeiprəl] 五月 May. May[mei] 六月 June. June[dʒu:n] 七月 ...

英式: 写作:2nd July, 2015 或 2 July, 2015 读作:the second of July, two thousand fifteen 美式: 写作:July 2nd, 2015 或 July 2, 2015 读作:July the second, two thousand fifteen 或 July the second, twenty fifteen

1月 January Jan. 2月 February Feb. 3月 March Mar. 4月 April Apr. 5月 May May 6月 June Jun. 7月 July Jul. 8月 August Aug. 9月 September Sept. 10月 October Oct. 11月 November Nov. 12月 December Dec.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.flpz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com